SAIK loggaSAIK
 • banner4
 • banner1
 • Klubbhus
 • Rangen

Vitt på banan

 

                                                                      Sandviken den 11 nov 2016

 

 

 

KVIDDE-VITT SA' KOLTRASTEN........OCH SÅ BLEV DE VITT.

 

 

 

                 Ibland går det gräsligt fort. Från gröna gräsmattor och uthålliga golfspelare – till en stentuff start på säsongens vinter, med 4 dm snö på några få dagar. Det känns svårt att ta in den här vändningen. Själv hade jag flockvis med vackra koltrast-ungdomar på min gräsmatta, flera dagar i rad, i slutet på oktober. Det är svårt att hinna med i naturens svängningar, man blir Trump(en) av flera olika skäl.

 

                 Personligen hade jag svårt med fysiken från augusti och framåt. Vänster höft skrek alltmer i protest och jag tvingades åka golfbil för att kunna delta. Det kändes som min sista golfsäsong..... Min ortopedremiss nådde helt oväntat fram efter låååång väntan, och jag besökte kirurgen i Bollnäs den 26 oktober i och för byte av höftkula. Efter två dygn i sköterskornas trygga vård blev jag så hemskickad till ett litet helvete – att plötsligt sköta sig helt själv med en kropp som inget kunde. Nu har det gått sexton dygn sen sågen gjorde sitt, och jag rör mig allt bättre. Idag, fredag den 11 november, känns allt mycket mer hoppfullt, och det börjar gro en tanke på att svinga en järnåtta igen och känna vinden smeka pinad kropp. Jag förstår, att som många andra med krämpor, så allra längst in, har varken de eller jag gett upp hoppet.

 

                 Vi har lyckats hitta pengar att investera i en luftvärmepump, som ska sitta i Klubbhuset. Det betyder att vi kan använda lokalen till varmare möten, använda kansliet även vintertid för olika förberedelser. Vi har också möjlighet att montera en enklare golf-simulator framöver. En social förbättring skulle man kunna säga. Förhoppningen är att densamma kan sitta där inom 2-3 veckor, och sprida värme.

 

                 Den ständiga ökningen av medlemmar i SAIK Gk är väldigt inspirerande, och 2016 är inget undantag. Kul att se medlemmar från Högbo med dubbla medlemsskap, likväl som helt nya golfspelare samt greenfee-gäster i en härlig blandning. Och på årets sista tävling visade för första gången ett flertal damer upp sig, med glädje och fighting spirit.Fantastiskt roligt!

 

                 Vi i Styrelsen laddar nu om för ännu en framgångsrik säsong, 2017, där vi kämpar vidare med div förbättringar. Vid Klubbhusets uteplats kommer vi att sätta upp ett vackert staket. Greenfee-hörnan flyttas troligen till Klubbhuset samt görs toaletten om till ingång från yttervägg, för ökad service.

 

                 Ett och annat tee-område kommer att fräschas upp. Lyckas vi hitta tid och pengar så kan nå´n green också förbättras.

 

                 Ungdomssatsningen fortsätter, med bl a gratis ungdomsträning för medlemmar. Målet är också att organisera ett ungdomsläger, då efterfrågan ökar.

 

                 Tackar för ordet och ett väldigt positivt 2016, samt önskar gamla och nya medlemmar/spelare välkomna till ett härligt 2017, gör:

 

 

 

                

 

                                                    ROLF RAUMER – KASSÖR I SAIK GK samt

 

                                                    ÖVRIG STYRELSE

 

 

 

HÖSTMÖTE Protkoll

 

Protokoll för Sandviken GK’s Höstmöte 2016

 

Plats: Klubbhuset 2:e nov  Tid: kl. 18:00

 

 

 

 

 

 1. Höstmötet öppnades av ordföranden Björn Raumer, han hälsade alla medlemmar varmt välkomna.

 

 

 

2.     Röstlängd för mötet

 

           Höstmötet fastställde röstlängden, totalt var 7 röstberättigande medlemmar

 

           närvarande.

 

 

 

3.     Mötets utlysande

 

           Höstmötet godkände att kallelse skett på rätt sätt.

 

 

 

4.     Dagordningen godkändes

 

 

 

5.     Val av presidium för mötet

 

·         Till ordförande valdes Björn Raumer (sittande)

 

·         Till sekreterare valdes Peter Holck (sittande)

 

·         Till justerare och rösträknare valdes Rolf Raumer och Thomas Holck

 

 

 

6.      Inkomna motioner/Förslag från styrelsen.

 

       Inga inkomna motioner.

 

         

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter 2017

 

Beslut togs efter röstning med enhälligt resultat att seniormedlemsavgiften ska höjas med 100 kr. till 1500 kr. Dessutom röstades det om med samma resultat om en höjning på 100 kr. för vardagsmedlemsavgiften till 1000 kr. för 2017.

 

 

 

 1. Övrigt

 

Drive har önskemål om att flytta ner greenfeeluckan till klubbhuset genom att använda nuvarande fönster i entrekorridoren. Klubben godkände flytten.

 

Drive står för omkostnader.

 

Vi diskuterade även om att flytta toalettdörren till utsidan för att underlätta låsningen att klubbhuset och samtidigt ge medlemmarna tillgång till toalett efter huset låsts.

 

 

 

 

 

 1. Mötet avslutas av ordföranden

 

 

 

 

Min golf

 

 • rebykon1
 • logo ahlsell en
 • sitab
 • sandvik
 • Bilmetron